வியாழன், 29 ஏப்ரல், 2010

சீகன் பால்க்சீகன் பால்க் (Bartholomäus Ziegenbalg ஜூலை 10, 1682 - பெப்ரவரி 23, 1719) என்பவர் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த லூத்தரன் பாதிரி. தமிழ்நாட்டிற்குச் சென்ற முதலாவது புரட்டஸ்தாந்து கிறிஸ்தவ மத போதகர் ஆவர். இந்திய மொழிகளில் தமிழில்தான் விவிலியம் முதன்முதலில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அச்சேறியது என்பது சிறப்புக்குரிய ஒரு செய்தியாகும். 1714 ஆம் ஆண்டு பர்த்தலோமேயு சீகன்பால்குவினால் முதன்முதலில் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது. [1]

பொருளடக்கம் [மறை]
1 வாழ்க்கைச் சுருக்கம்
2 மத போதகர்
3 இவர் எழுதிய புத்தகங்களில் சில
4 குறிப்புகள்
5 வெளி இணைப்புகள்

[தொகு] வாழ்க்கைச் சுருக்கம்
ஜெர்மனியில் புல்ஸ்நிட்ஸ் (Pulsnitz) என்ற சிற்றூரில் ஒரு வணிகக் குடும்பத்தில் கடைசி மகனாகப் பிறந்தவர். ஜெர்மனியின் ஹாலா-விட்டன்பேர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்றார்.

[தொகு] மத போதகர்
இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மதத்தைப் பரப்புமாறு டென்மார்க்கின் நான்காம் பிரெடெரிக் மன்னனின் அழைப்பை ஏற்று சீகன்பால்க் மற்றும் ஹைண்ட்ரிக் புளூட்சோ இருவருமாக ஜூலை 9, 1706 ஆம் ஆண்டில் தரங்கம்பாடியை அடைந்தனர்.

இவர் தொடக்ககாலத்தில் தமிழில் நூற்கள் அச்சிட பல வகைகளில் பங்களித்தார்.
[தொகு] இவர் எழுதிய புத்தகங்களில் சில
Grammatica Damulica (Tamil Grammer) தமிழகம் வர இருந்த ஜெர்மன் பாதிரிகள் இலத்தீன் மொழி வாயிலாக தமிழை இலகுவாகக் கற்பதற்காக எழுதியது
BIbliotheca Malabarica

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக